Ocena konstytucyjności rozwiązań prawnych zawartych w Konwencji nie może być oderwana od jej przesłania ideowego.Cele, których osiąganiu służyć ma określona regulacja, mogą być prima facie słuszne i głęboko zasadne, ale ideologiczne założenia determinujące dobór środków mających służyć ich realizacji mogą wypaczać sens tych rozwiązań, i całkowicie rozminąć się z deklarowanymi celami i niekontrowersyjnymi intencjami rozwiązania problemu przemocy.Zwłaszcza w przypadku dys­pozycji sformułowanych w sposób nader ogólny, założenia ideowe, które stanowią ich podstawę, mają szczególnie doniosłe znaczenie przy konkretyzowaniu normatywnej treści tych rozwiązań.

Continue reading